reknes_ungdomshus.JPG
Om Huset

Det som i dag kalles Reknes Ungdomshus, eller Rekneshuset på folkemunne, var opprinnelig en del av Reknes sanatorium som ble etablert i 1898 som det første statlige tuberkulosesanatoriet i landet. Sanatoriet overtok bygningene etter det tidligere leprasykehuset i Molde. Et eget barnesanatorium ble bygget og tatt i bruk i 1918, og det er dette bygget som nå er Reknes Ungdomshus.

Hovedbygningen på sanatoriet ble ødelagt da tyskerne bombet Molde i april 1940. Driften fortsatte utover i 1940- og -50-årene i andre bygninger. Barnesanatoriet ble ikke rammet av bombene.

Reknes sanatorium var i drift som selvstendig institusjon fram til 1960 da virksomheten ble lagt inn under lungeavdelingen ved det nye fylkessjukehuset i Molde. Barnesanatoriebygningen var fortsatt i bruk gjennom 1960-årene.

I dag er huset bortfestet fra Molde Kommune til stiftelsen Reknes Ungdomshus, og driftes av Tornekrattet. Tornekrattet benytter selv huset som "klubb-hus" hvor de holder forskjellige arrangementer for egne medlemmer og folk i byen. Videre leies festsalen i bygget ut, både som festlokale ved f.eks. barndåp, konfirmasjoner, bryllup, jubileum og lignende. Salen egner seg også godt som lokale for ulike kurs og konferanser.

I 2. etasje er det flere kontorlokaler som kan leies ut, enten for seg selv eller i kombinasjon med lagerplass f.eks. i kjeller eller på loft.
_MG_28160x1661X5499x1100.jpg
Utleie

Storsalen i Reknes Ungdomshus er like godt egnet til bryllup, barndåp, konfirmasjon o.l. som den er til kurs og konferanser. I tillegg kan vi tilby både kontor-lokaler, møte-lokaler og lagerplass til de som måtte ønske dette.

Lokalet kan leies enten for noen få timer, for en kveld eller for en hel helg. Skulle det være ønskelig med en fast, repetetiv leie-avtale kan dette også la seg gjøre.

Vær oppmerksom på at vi opererer etter "først til mølla"-prinsippet, dog med ventelister på datoer hvor det er flere interessenter. Videre gjør vi oppmerksom på at vi krever forhåndsbetaling av husleien (som depositum), og at deler av dette beløpet ikke vil bli tilbakebetalt ved (sen) avbestilling. Se følgende tabell for mer informasjon:

Følgende prosentandel av depositum tilbakebetales ved avbestilling innen:
90 dager før leiedato 30 dager før leiedato Leiedato
Mai / Nov / Des 100% 0% 0%
Resterende måneder 100% 50% 0%

Vask, og eventuelle ekstra utgifter ifbm. f.eks. skade på utstyr og/eller lokale, vil bli fakturert i etterkant av gjennomført utleie. Vi vil, så sant det lar seg gjøre, forsøke å rette oss etter ønsker mtp. faktureringsdato(er).

Skulle du, eller din organisasjon, være interessert i leie, eller rett og slett ha noe dere lurer på, er det enkleste å ta direkte kontakt på utleie@reknesungdomshus.no
_MG_28280x1439X5499x1100.jpg
Bilder

Her finner du bilder av ulike ting som har skjedd på Reknes Ungdomshus. Det kan være alt fra interne arrangementer, når lokalene er pyntet fest, til dugnadsgjengen som jobber og drikker kaffe.

Trykk på et av bildene under for å komme til galleri-visning.
reknes_ungdomshus.JPG
Kontakt

Vi tar veldig gjerne i mot tilbakemeldinger fra dere som bruker nettsidene våre, uansett om det er ris eller ros - alt bidrar til å gjøre oss bedre!

Her kan du finne en liste over de mest aktuelle 
kontaktpersonene, eller du kan benytte deg av skjemaet i bunnen for å sende oss en generell henvendelse.

Mvh,
Driftsstyret for Reknes Ungdomshus

Ta kontakt med oss