Reknes Ungdomshus

Velkommen

Festsalen i Reknes Ungdomshus er like godt egnet til bryllup, barndåp, konfirmasjon o.l. som den er til kurs og konferanser. I tillegg kan vi tilby både kontor-lokaler, møte-lokaler og lagerplass til de som måtte ønske dette.

Tornekrattet er ansvarlige for driften av huset, og benytter selv huset som "klubb-hus" hvor de holder forskjellige arrangementer for egne medlemmer og folk i byen. Videre leies festsalen i bygget ut, både som festlokale ved f.eks. barndåp, konfirmasjoner, bryllup, jubileum og lignende. Salen egner seg også godt som lokale for ulike kurs og konferanser.

I 2. etasje er det flere kontorlokaler som kan leies ut, enten for seg selv eller i kombinasjon med lagerplass f.eks. i kjeller eller på loft.

Historien

Det som i dag kalles Reknes Ungdomshus, eller Rekneshuset på folkemunne, var opprinnelig en del av Reknes sanatorium som ble etablert i 1898 som det første statlige tuberkulosesanatoriet i landet. Sanatoriet overtok bygningene etter det tidligere leprasykehuset i Molde. Et eget barnesanatorium ble bygget og tatt i bruk i 1918, og det er dette bygget som nå er Reknes Ungdomshus.

Hovedbygningen på sanatoriet ble ødelagt da tyskerne bombet Molde i april 1940. Driften fortsatte utover i 1940- og -50-årene i andre bygninger. Barnesanatoriet ble ikke rammet av bombene.

Reknes sanatorium var i drift som selvstendig institusjon fram til 1960 da virksomheten ble lagt inn under lungeavdelingen ved det nye fylkessjukehuset i Molde. Barnesanatoriebygningen var fortsatt i bruk gjennom 1960-årene.

I dag er huset bortfestet fra Molde Kommune, og driftes av Tornekrattet.

Utleie

Lokalet kan leies enten for noen få timer, for en kveld eller for en hel helg. Skulle det være ønskelig med en fast, repetetiv leie-avtale kan dette også la seg gjøre.

Vær oppmerksom på at vi opererer etter "først til mølla"-prinsippet, dog med ventelister på datoer hvor det er flere interessenter. Videre gjør vi oppmerksom på at vi krever forhåndsbetaling av husleien (som depositum), og at deler av dette beløpet ikke vil bli tilbakebetalt ved (sen) avbestilling. Se følgende tabell for mer informasjon:

Følgende prosentandel av depositum tilbakebetales ved avbestilling innen:

90 dager før leiedato30 dager før leiedatoLeiedato
Mai / Nov / Des100 %0 %0 %
Resterende måneder100 %50 %0 %


Vask, og eventuelle ekstra utgifter ifbm. f.eks. skade på utstyr og/eller lokale, vil bli fakturert i etterkant av gjennomført utleie. Vi vil, så sant det lar seg gjøre, forsøke å rette oss etter ønsker mtp. faktureringsdato(er).

Skulle du, eller din organisasjon, være interessert i leie, eller rett og slett ha noe dere lurer på, er det enkleste å ta direkte kontakt på utleie@reknesungdomshus.no // 95 80 65 21

Kontakt oss

Hvis du ønsker å kontakte oss om utleie er det enklest å sende en e-post til utleie@reknesungdomshus.no eller ringe 95 80 65 21

Vi tar veldig gjerne i mot tilbakemeldinger fra dere som bruker nettsidene våre, uansett om det er ris eller ros - alt bidrar til å gjøre oss bedre! Ta gjerne direkte kontakt med vår webmaster på e-post

Generell kontaktinformasjon vedrørende utleie, drift og/eller faktura/økonomi finner du også helt nederst på siden.

Mvh,
Driftsstyret for Reknes Ungdomshus