REKNES UNGDOMSHUS

UTLEIELOKALER - KONSERTSCENE

KULTUR-PUB

Konfirmasjoner 2023

 Hvis du ønsker å booke lokaler til Konfirmasjon i perioden

15. April – 1. Juni 2023. Send en melding og så settes du opp på venteliste. Når datoene blir satt så får den som står

først velge datoer.

Historie

Det som i dag kalles Reknes Ungdomshus, eller Rekneshuset på folkemunne, var opprinnelig en del av Reknes sanatorium som ble etablert i 1898 som det første statlige tuberkulosesanatoriet i landet. Sanatoriet overtok bygningene etter det tidligere leprasykehuset i Molde. Et eget barnesanatorium ble bygget og tatt i bruk i 1918, og det er dette bygget som nå er Reknes Ungdomshus.

 

Hovedbygningen på sanatoriet ble ødelagt da tyskerne bombet Molde i april 1940. Driften fortsatte utover i 1940 og 50-årene i andre bygninger. Barnesanatoriet ble ikke rammet av bombene.

 

Reknes sanatorium var i drift som selvstendig institusjon fram til 1960 da virksomheten ble lagt inn under lungeavdelingen ved det nye fylkessjukehuset i Molde. Barnesanatoriebygningen var fortsatt i bruk gjennom 1960-årene.

 

I dag er huset bortfestet fra Molde Kommune,

og driftes av Snorre MC.

Festsalen i Reknes Ungdomshus er godt egnet til bryllup, barndåp, konfirmasjon, jubileum, konserter, kurs og konferanser. I tillegg kan vi tilby både kontor-lokaler, møte-lokaler og lagerplass til de som måtte ønske dette.

 

I 2. etasje er det flere kontorlokaler som kan leies ut, enten for seg selv eller i kombinasjon med lagerplass f.eks. i kjeller eller på loft.

 

 

Utleie

Lokalet kan leies enten for noen få timer, for en kveld eller for en hel helg. Skulle det være ønskelig med en fast, repetetiv leie-avtale kan dette også la seg gjøre.

 

Vær oppmerksom på at vi opererer etter "først til mølla"-prinsippet, dog med ventelister på datoer hvor det er flere interessenter. Videre gjør vi oppmerksom på at vi krever forhåndsbetaling av husleien, og at deler av dette beløpet ikke vil bli tilbakebetalt ved (sen) avbestilling.

 

Vask, og eventuelle ekstra utgifter ifbm. f.eks. skade på utstyr og/eller lokale, vil bli fakturert i etterkant av gjennomført utleie/arrangement.

 

Skulle du, eller din organisasjon, være interessert i leie, eller rett og slett ha noe dere lurer på, er det enkleste å ta direkte kontakt på utleie@reknesungdomshus.no //

41 533 456 / 41 500 631

Lokaler til:

Bryllup • Barnedåp • Bursdager

• Konferanser • Konserter

• Kultur-pub

Øvingshotell • Lydstudio

REKNES UNGDOMSHUS

SANDVEIEN 1

6413 MOLDE

TELEFON 41 533 456 / 41 500 631

 

 

 

 

© Copyright  MAGS AS